Oppiminen voi onnistua myös koronakaranteenissa

Oppiminen voi onnistua myös koronakaranteenissa

Puolitoista vuotta sitten me Avainopettajat kirjoitimme blogissamme vinkkejä siihen, kuinka etätöiden ja etäopetuksen viidakossa on koko perheen mahdollista selvitä järjissään. Sen jälkeen etäopetus on kehittynyt harppauksin ja samalla pandemia on muuttanut muotoaan. Nyt miltei kaksi vuotta koronapandemian alun jälkeen elämämme on jälleen käpertynyt pieniin ympyröihin ja lisääntyneiden tartuntojen myötä eristysmääräykset koskettavat yhä useampaa perhettä.

Eristys tai karanteeni voi osua kohdalle oireettomana tai flunssaoireiden kanssa. Eristyksen aikana muiden opiskelu koulussa jatkuu normaaliin tapaan ja jossain vaiheessa tulee tarve kiriä tehtyjä tehtäviä kiinni. Tässä meidän täsmävinkit miten tehtävätulvaan saa tolkkua.

1.Toipuminen ensin

Jos eristys tuli koronaoireiden kera, on ehdottoman tärkeää varata aikaa sairastamiseen ja riittävään toipumiseen. Jos koko perhe ei ole kipeänä samaan aikaan, kannattaa opettajilta kysellä tehtäviä heti eristyksen alusta saakka. Tämä ei tarkoita sitä, että niitä pitäisi ryhtyä tekemään välittömästi, vaan vasta sitten, kun voimat riittävät.

2. Vähemmän on enemmän

Oppimisessa tärkeää on oppiminen, ei turha puurtaminen. Siksi opettajilta kannattaa tarkistaa, mikä on tehtävien ehdoton minimi ja pyrkiä sopimaan, että se tehdään. Harvoin on tarkoituksenmukaista tehdä ihan kaikki samat asiat, joita koulussa on tehty oppitunneilla.

3. Tehkää suunnitelma

Jos rästissä on useamman päivän tehtäviä, aloittakaa helpoimmista. Tehkää myös yhdessä suunnitelma siitä, mitä tehtäviä tehdään minäkin päivänä. Jos eristys johtuu oireettomasta tartunnasta eikä levolle tarvitse varata aikaa, suunnitelkaa yhdessä miten päivän tai edellisen päivän kouluhommat hoidetaan niin, etteivät tehtävät ala kasaantua.

4. Sopikaa palkinnoista

Koulutehtävien urakointi ei ole herkkua edes niille legendaarisille hikipingoille. Urakointi vaatii aina pinnistelyä ja silloin on helposti hermot kireällä. Koululaisen kanssa kannattaa sopia välipalkintoja tehtävien väliin, jotta urakassa on edes vähän jotain mieltä. Tämä vaatii aikuiselta pikkuisen mielikuvitusta, sillä se sama tiktok, jonka ääressä lapsi tai nuori viettää vapaa-aikaansa muutenkin, tuskin riittää lisätsempiksi tehtävien äärelle.

5. Pyytäkää tukiopetusta

Eristyksen aikana kannattaa kirjoittaa muistiin mitkä asiat tuntuivat eristyksen aikana vaikeilta tai eivät lähteneet sujumaan. Näistä ei kannata kotona tehdä taistelua, vaan parhaansa yrittäminen riittää. Perusopetuslakiin on kirjattu jokaisen oppilaan oikeus tukiopetukseen, joten sitä kannattaa myös pyytää, jos jonkin asian oppiminen ei omin voimin eristyksen aikana onnistunut. Koulun tehtävä on opettaa, kodin tehtävä on kannustaa ja tukea.

Me Avainopettajat olemme myös käytettävissä, mikäli oppimiseen jää karanteeniputken tai eristyksen jäljiltä aukkoja. Meidän tukemme on oiva lisä koulujen niukkaan tukiopetusresurssiin. Lisäksi voimme auttaa tehtäväpinojen urakoinnissa, jos ne uhkaavat jäädä tekemättä. Tällöin vanhemmat voivat rauhallisin mielin keskittyä kehumiseen, kannustamiseen ja palkitsemiseen.

Oppimisen ilo

Oppimisen ilo

Meidän Avainopettajien toiminnan ja arvojen keskiössä on oppimisen ilo. Vaikka se saattaa kuulostaa mainostekstin sanahelinältä, on se meille enemmän. Oppimisen ilon lisääminen ja ylläpito ovat työmme keskeisiä tavoitteita.

Mutta mitä kummaa se oppimisen ilo on? Ja miten sitä voi taikoa lisää? Tätä on helpompi lähestyä, kun pilkomme osiin sen, mistä oppimisen ilo koostuu. Hyväksi malliksi tähän sopii Mihály Csíkszentmihályin Flow-teoria. Csíkszentmihályin mukaan flow-tilassa, kun asiat sujuvat kuin itsestään ja työn imu vie mennessään, ihminen kokee syvää iloa tekemisestään. 

Tällöin oppimisen ilo koostuu seuraavista kokemuksista:
👉 Tehtävä on mahdollista suorittaa loppuun.
👉 Tehtävään keskittyminen on mahdollista.
👉 Tekemisellä on selkeät tavoitteet.
👉 Tehtävästä saa välitöntä palautetta.
👉 Tekemiseen liittyy syvä keskittymisen tila.
👉 Hetkeen liittyy kokemus siitä, että homma on hallinnassa.
👉 Huoli katoaa.
👉 Ajantaju häviää.

Flow-tilassa, kun asiat sujuvat kuin itsestään ja työn imu vie mennessään, ihminen kokee syvää iloa tekemisestään.

Avainopettajien tunneilla pystymme luomaan tekemiselle selkeät tavoitteet, rajaamaan tekemistä selkeiksi kokonaisuuksiksi, antamaan välitöntä kannustavaa palautetta ja tukemaan oppilaiden keskittymistä käsillä olevaan tekemiseen. Yksilöllisillä suunnitelmilla jokaiselle oppilaalle löytyy häntä parhaiten palveleva tapa rajata tehtäviä ja harjoiteltavia asioita. Tuttu Avainopettaja löytää myös parhaat keinot oppilaan keskittymisen tukemiseen ja palkitsevan palautteen antamiseen.

Edellisten kautta rakennetaan kokemus onnistumisesta, osaamisesta ja huolten hälvenemisestä. Oppilaan ei tarvitse jännittää onko hän tarpeeksi taitava tai ahkera. Avainopettajien tunnit ovat usein rentoa yhdessäoloa, vaikka oltaisiinkin vaikeiden asioiden äärellä. Rentoutuneena jaksaa pinnistellä enemmän ja oppimista tapahtuu kuin huomaamatta.

Tuutori vinkkaa: Potkua matematiikkaan, osa 1

Tuutori vinkkaa: Potkua matematiikkaan, osa 1

Tällä kerralla vuorossa on tuutorin vinkit helppoon matematiikan kotiharjoitteluun. Näillä vinkeillä matematiikan perustaitojen vahvistaminen onnistuu kuin varkain. Matematiikassa monen asian oppimisen edellytys on, että oppilas ymmärtää opeteltavan asian. Laskusujuvuuden kannalta monien asioiden ulkoa oppiminen on yhä edelleen hyväksi. Mitä useampia asioita on tehokkaasti muistiin säilöttynä, sitä enemmän voi keskittyä asioiden varsinaiseen ymmärtämiseen ja oppimiseen.

Aina ulkoa opettelu ei ole helppoa, mutta se ei tarkoita sitä, että hanskat kannattaa lyödä heti tiskiin. Harjoittelu kannattaa rajata pieniin eriin, muutamasta minuutista kymmeneen minuuttiin päivässä. Päivittäiset, lyhyet toistot ovat tehokkaampia kuin tuntien harjoittelurupeamat.

Matikka-ahmatti

Matikka-ahmatin avulla voi harjoitella lukujen hajotelmia ja kertotauluja.Peli on maksuton ja löytyy selaimella, ja on notkeasti pelattavissa sekä tietokoneella että mobillilaitteilla. Matikka-ahmatin vahvuus on selkeä ulkoasu, jolloin sivun kuvitus ei ryöstä ajatuksia muualle itse harjoittelusta.

Hajotelmia kannattaa harjoitella. Mitä nopeammin ja tehokkaammin mieleen muistuu, mistä muista luvuista luku muodostuu, sitä nopeampaa yhteen- ja vähennyslaskut sujuvat. Esimerkiksi luku 4 muodostuu seuraavista lukupareista: 4 ja 0, 3 ja 1, 2 ja 2.

Tohtori Tulo

Toinen mukava väline kertotaulujen harjoitteluun on Tohtori Tulo. Tohtori tulo löytyy myös maksutta netistä.

Kertotaulujen ulkoa muistaminen auttaa sekä isompien kertolaskujen kanssa että jakolaskujen ymmärtämisessä ja tehokkaassa laskemisessa. Myös murtolukujen käsittely perustuu aluksi tehokkaaseen kerto- ja jakolaskuun. 

Math Dice

Math Dice on matematiikkapeli mobiililaitteille. Pelistä on tarjolla sekä maksuton että maksullinen versio. Maksuttomassa versiossa tehtävät vaikeutuvat koko ajan, kun taas maksullisessa versiossa tehtävät mukautuvat pelaajan taitotasoon ja haastavat pelaajan hänelle itselleen sopivassa tahdissa.
Math Dice haastaa matemaattista ajattelua. Pelissä pelaaja saa eteensä kuutioita, joissa on sekä numeroita, että laskumerkkejä. Näistä on tarkoitus tehdä laskulausekkeita, jotka ovat matemattisesti totta. Seuraavalle tasolle pääsee, kun on luonut pyydetyn määrän lausekkeita annetuista kuutioista. Ei ihan helppoa aikuisillekaan!

Oppiminen voi onnistua myös koronakaranteenissa

Yksityisopetus on ratkaisu moneen

Törmäämme toistuvasti kysymykseen siitä, kenelle palvelumme oikein sopivat. Koululaisten vanhemmat lähestyvät meitä arkaillen, josko heidän pulmansa on kenties liian pieni tai ei osu meidän kohderyhmäämme. Siitä syntyi halu avata tarkemmin millaisiin tilanteisiin voimme tarjota apuamme.

Erityisopettajina me Avainopettajat tiedämme, että oppimisen haaste, joka näyttäytyy motivaation puutteena, saattaakin kätkeä taustalleen esimerkiksi lukivaikeuden. Työskennellessämme oppilaan kanssa pystymme koko ajan arvioimaan onko taustalla kenties jotain, mitä kannattaisi asiantuntijavoimin selvittää tarkemmin.

Oppiminen ei onnistu

Kaikkien ei tarvitse olla taitavia kaikessa, mutta onneksi meillä jokaisella on omat vahvuutemme, joista voimme iloita. Pahaksi onneksi peruskoulu on elämässä niitä harvoja paikkoja, joissa lapset ja nuoret joutuvat harjoittelemaan myös sellaisia taitoja, jotka eivät aina lähde lentoon luonnostaan. Useimmiten vastaan haraa lukeminen, kirjoittaminen tai matematiikka. 

Mitä tällöin tulisi tehdä? Usein on kyse siitä, että kun uusi asia on hankalaa, pitäisi harjoitella enemmän. Harjoittelu ei kuitenkaan maistu, koska se on niin vaikeaa ja vastenmielistä. Lisäharjoittelu tarkoittaa myös sitä, että jostain tarvitsee taikoa lisäaikaa tälle harjoittelulle. Tällöin yksityisopetustunnit ovat yksi vaihtoehto, jolla lapselle saadaan arkeen lisää ohjattua, motivoivaa ja kannustavaa harjoittelua.

Kun ei vaan huvita

Aivan varmasti jokaisen peruskoululaisen opin tielle osuu hetki, jolloin koulu ei vaan huvita, vaikka oppiminen sujuu. Yleensä nämä epätoivon alhot väistyvät ajan kanssa, mutta joskus motivaatio katoaa kerta kaikkiaan kokonaan. Voi olla, että koulussa tulee käytyä, mutta läksyt eivät maistu ja kotona syntyy tekemättömistä tehtävistä riitoja.

Tähän oman tuutorin tunnit ovat oiva ratkaisu. Oma koulutehtävien kirimiseen varattu aika on selkeä hetki arjessa, jolloin keskitytään vain rästissä oleviin tehtäviin. Näin ne eivät ole vain suunnaton oppilaan harteilla lepäävä peikko, josta ei saa otetta. Välillä apua on helpompi ottaa vastaan vieraammalta henkilöltä kuin omilta vanhemmilta ja perheen yhteiset hetket rauhoitetaan mukavalle yhdessä ololle.

Välillä apua on helpompi ottaa vastaan vieraammalta henkilöltä kuin omilta vanhemmilta ja perheen yhteiset hetket rauhoitetaan mukavalle yhdessä ololle.

Apua! En selviä kokeista!

Kokeisiin valmistautuminen on taito, jota harjoitellaan koulussa osana opetusta. Silti kokeisiin valmistautuminen ja koetilanne itsessään on monelle haastava paikka. Avainopettajat pystyvät auttamaan omilla tunneillaan koejännittäjiä suunnittelemalla yhdessä kokeisiin valmistautumista ja harjoittelemalla erilaisia lukemisen tapoja. Myös hyviä koevastauksia voi harjoitella etukäteen.

Fiksu ja tunnollinenkin voi uupua

Kouluterveyskyselyn mukaan koululaisten uupumus on vuodesta toiseen kasvava haaste. Tämä näkyy erityisesti isommissa kaupungeissa, joissa kilpailu suosituimmista opiskelupaikoista alkaa jo perusopetuksen viimeisinä vuosina. 

Opiskelu yksityisopettajan kanssa ei tällöin tarkoita sitä, että opiskelupaikoista kilpailtaessa oppilas sparrattaisiin muita parempiin tuloksiin armottomalla lisäharjoittelulla. Tällöin oma opettaja on ennen kaikkea valmentaja, jonka kanssa opintoja voi suunnitella järkeviksi kokonaisuuksiksi, ja joka toimii kuuntelevana korvana, kun opinnot ahdistavat. Jo kuulluksi tuleminen ja kokemus avun saamisesta lievittää stressiä, jolloin oppiminen on jo keventyneen olon vuoksi vaivattomampaa.

Lapset, jotka rakastavat koulua

Onko pakko olla pulmia, jotta kannattaa panostaa yksityisopettajan tunteihin? Ei suinkaan! Maailma on pullollaan myös lapsia, jotka vain rakastavat oppimista. Heille oppiminen ja oman opettajan kanssa puuhastelu käy hauskasta harrastuksesta, jossa samalla eri aihealueiden tiedot ja taidot karttuvat. Sanataidetta? Tutkivaa matematiikkaa ja ongelmanratkaisua? Ötökkätunteja? Tässä vain taivas ja mielikuvitus ovat rajana!

Tuutori vinkkaa: Huijaamalla lukemaan, osa 1

Tuutori vinkkaa: Huijaamalla lukemaan, osa 1

Avainopettajien työssä huoltajien kanssa keskustellessa päädytään usein pohtimaan miten saada lapsi tai nuori innostumaan lukemisesta ja lukemisen harjoittelusta. Ja miksipä näitä ideoita hautomaan, joten päätimme jakaa ne tässä teille kaikille.

Ekapeli Alku

Ekapeli on Jyväskylän yliopiston ja Niilo Mäki instituutin pitkään lukutaidon kehittymiseen liittyvään suomalaistutkimukseen perustuva peli. Pelin avulla voi harjoitella lukemista aina äänteiden tunnistamisesta virketason lukemiseen ja edelleen sujuvan lukemisen harjoitteluun. Aiemmin pelistä oli useita tietokoneelle ladattavia versioita, joista valittiin lapsen taitotasoa vastaava peli. Nykyisin Ekapeli Alku toimii älylaitteilla ja pelin sisällä voi kullekin lapselle määritellä hänen taitojaan vastaavan aloitustason.

Jo pitkään on kannettu huolta siitä, että pelit ja internetin kuvasisältö syövät intoa lukemiselta. Ekapeli vastaa tähän huoleen omalta osaltaan tuomalla lukuharjoittelun lasten luo pelin muodossa.

Graphogame

Graphogame on Ekapelin serkku. Ekapelin tapaan se opettaa lapsia lukemaan, mutta englannin kielellä. Aiemmin Graphogame oli maksullinen peli, jota vietiin muihin maihin. Vuoden 2020 lopulla peli muuttui maksuttomaksi ja on näin yhä useamman pienen pelaajan ulottuvissa.

Peliä ei ole alunperin suunniteltu englannin opiskeluun suomenkielisille lapsille, mutta Ekapelin tapaan se lähtee liikkeelle lukemisen äänneyksiköistä. Näistä edetään kohti sanojen lukemista. Suomenkielisille lapsille Graphogame sopii hyvin englannin äännerakenteisiin tutustumiseen ja aikuisen ohjauksessa toki myös sanaston kartuttamiseen.

Pieni Helmet-lukuhaaste 2021

Lukemiseen voi innostua paitsi pelien myös kirjojen kautta. Pääkaupunkiseudun kirjastoilla on jo useamman vuoden ollut meneillään vuosittainen lukuhaaste vaihtuvilla aiheilla. Helmet-lukuhaasteesta on olemassa iso ja pieni versio, joista erityisesti Pieni Helmet-lukuhaaste sopii lapsille ja nuorille. Mutta mikään ei estä koko perhettä suorittamasta lukuhaastetta yhdessä! 

Avainopettajien joulukirjavinkkaus

Avainopettajien joulukirjavinkkaus

Laskeudumme pian jouluun, joka tarjoaa talven pimeydessä hengähdystauon arjen kiireiden keskellä. Jouluun kuuluu hetket läheisten kanssa ja yksi tapa rauhoittua talven juhlaan on yhteiset hetket joulukirjojen äärellä. Tässä Avainopettajien suosikkikirjat joulukirjavinkkinä isoille ja pienille.

Mauri Kunnas: Kaksitoista lahjaa joulupukille.

“Kuten kaikki tontut, pikku Villekin piti joulusta hurjan paljon ja lahjojen antaminen oli parasta mitä hän tiesi. Mutta Villellä oli pulma. Mitä ihmettä hän antaisi lahjaksi joulupukille?”

Joulupukin 12 lahjaa on kirja, jota Avainopettaja Anni on lukenut vuosi toisensa jälkeen. Kirjan jokaiseen aukeamaan voi uppoutua pitkäksi aikaa kuvituksen yksityiskohtia tarkastelemaan, jolloin kirjasta löytyy riemua niillekin, jotka eivät vielä itse osaa lukea.

Matt Haig: Poika nimeltä joulu

“Jos olet niitä ihmisiä, joiden mielestä jotkut asiat ovat kerta kaikkiaan mahdottomia, pane tämä kirja heti pois. Se ei ole tosiaankaan sinulle tarkoitettu. Sillä tämä kirja on täynnä mahdottomia asioita.”

Poika nimeltä joulu, tosi tarina joulupukista, on Avainopettaja Lotan suosikki. Kirjassa poika nimeltä Nikolas elää hyvin vaatimattomissa oloissa, mutta sitten alkaa tapahtua kummallisia asioita ja mahdotonkin osoittautuu mahdolliseksi. Kaiken mahdottoman lisäksi kirjassa seikkailee poro, joka auttaa kiperissä tilanteissa ja pissaa pahojen ihmisten päälle. Mikä muukaan virittäisi koko perheen joulutunnelmaan paremmin?

Tove Jansson: Näkymätön lapsi ja muita kertomuksia

“Tuli hiljaisuus. Kynttilät paloivat tyynessä yössä liikkumattomin liekein. Nyyti ja hänen sukulaisensa istuivat aivan hiljaa. Saattoi tuntea, miten he ihailivat ja kaipasivat, se tuntui yhä voimakkaammin, ja lopulta Muumimamma siirtyi lähemmäksi Muumipappaa ja kuiskasi:
– Eikö sinunkin mielestäsi?
– Niin, mutta jos, muistutti Muumipappa.
– Joka tapauksessa, sanoi Muumipeikko. – Jos joulu suuttuu, voimme ehkä pelastautua kuistille.”

Tove Janssonin Näkymätön lapsi ei ole joulukirja, mutta kirjan viimeinen novelli Kuusi on hulvaton ja lämmin tarina siitä, miten Muumiperhe herää keskellä talvea ihmettelemään Muumilaakson väen hössötystä. Kaikilla on valtava kiire ja laakson asukkaat ovat hermostuneita, kun he valmistautuvat kukin tahoillaan Joulun tuloon. Kukaan ei ennätä selittämään Muumeille mikä tuo uhkaava tulija oikein on, joka vaatii laakson asukkailta lahjoja, ruokaa ja jopa kokonaisen puun.