Etäopetusjaksot ovat monissa eteläsuomalaisissa kouluissa tämän kouluvuoden arkea. Edellisen kevään etäopetusjaksosta opimme sen, ettei itsenäinen opiskelu ole kaikille lapsille ja nuorille paras mahdollinen tapa käydä koulua. Useimmiten näitä oppilaita ovat ne, jotka hyötyvät koulun tarjoamasta katkeamattomasta, kokoaikaisesta ohjauksesta. Siitä, kun ei itse tarvitse miettiä mitä seuraavaksi tapahtuu ja tehtävät seuraavat toisiaan katkeamattomana nauhana.

Jos etäopetusjakso tuottaa perheelle harmaita hiuksia, voi yksi keino olla yksityisopetus. Sitä ennen on kuitenkin koko joukko hyviä konsteja, joita voi kokeilla etäopetusjaksojen tuoman tuskan lievittämiseksi:

1) Selvät säännöt

Ihan alkuun kannattaa koululaista muistuttaa siitä, että etäopetus on koulua siinä missä koulurakennuksessa tapahtuva opiskelukin. Kyseessä ei ole epidemian tarjoama lisäloma. Säännöt kannattaa kirjata näkyviin paperille, jotta niihin on helppo tarvittaessa palata.

2) Selkeä aikataulu

Suunnitelkaa yhdessä etäkoulupäivän kulku: mihin aikaan herätään, moneltako koulu alkaa, monelta syödään lounas ja milloin koulupäivä päättyy. Myös tauot kannattaa suunnitella etukäteen, sillä harva aikuinenkaan jaksaa kokonaista työpäivää yhteen putkeen.

3) Herätä teini ajoissa

Jos tavallisena arkiaamuna tekee mieli torkuttaa herätyskelloa, on tähän etäkoulupäivänä vielä suurempi kiusaus. Niinpä aikuisen tehtävä on kiskoa se vastahankaisempikin etäkoululainen aamiaisen ääreen riittävän ajoissa, jotta unihiekka karisee silmistä ennen ensimmäistä opiskelurupeamaa.

4) Muista pyhittää oma työpäiväsi

Etäkoulu on nimensä mukaisesti etäkoulua, ei kotikoulua. Vastuu oppilaan ohjaamisesta on koulun opettajilla ja he ovat tavoitettavissa kouluaikojen puitteissa. Niinpä oman työn voi hyvin asettaa etäkoulun edelle.

5) Yhteinen työpäivä

Jos olet itse etätöissä ja kotona on etäkoululainen, kannattaa mahdollisuuksien mukaan sovittaa työpäivien rytmit yhteen. Yhteinen lounas ja kahvitauko/välipala rytmittävät mukavalla tavalla kaikkien työpäivää.

6) Toimi tulkkina

Vaikka opettajat ovat ohjaamisen ja ohjeistusten mestareita, tuli viime keväänä huomattua, että kotiin tulevat ohjeet voivat olla monen kirjavia. Iso haaste selkeissäkin ohjeissa on niiden kokonaismäärä, jolloin yhden oppiaineen tehtävien hahmottaminen isosta ohjejoukosta on koululaiselle hankalaa. Yksi tapa selkiyttää ohjetulvaa, on tehdä päivittäin jokaiselle oppiaineelle oma post-it-lappu, johon on lyhyesti poimittu päivän tehtävät. Lisäksi voi sopia koululaisen kanssa, mitkä post-it-laput suoritetaan aamiaisen jälkeen ja mitkä tehdään lounaan jälkeen. Näin työmäärä ei tunnu koululaisestakaan kaoottisen suurelta.

7) Toimi apuna

Oman työpäivän jälkeen kannattaa käydä päivän tehtävät läpi ja katsoa, onko jotain jäänyt tekemättä. Varatkaa rajattu aika vaikeiden asioiden läpikäymiseen. Tässä kannattaa muistaa se, että koulussakin oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Ei siis ole järkeä taistella yhden oppiaineen tehtävien äärellä koko iltaa tai edes useampaa tuntia.

8) Vaadi tukea

Myös etäkoulujaksolla oppilaalla on oikeus oppimisen tukeen. Omaan opettajaan kannattaa olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, jos etäkoulu ei ota sujuakseen. Koulun tehtävä on keksiä konstit: muun muassa tehtävien karsiminen, tukiopetus ja erityisopettajan tuki ovat keinoja, joita kouluilla on käytössään.

9) Älä tee tästä taistelua

Etätyö ja etäkoulu yhdistettynä siihen, että kaikki viettävät muutenkin normaalia runsaammin aikaa kotona voi kiristellä monen hermoja jo sellaisenaan. Jos etäkoulun aikana tehtävät eivät ota sujuakseen, ei siitä kannata oman koululaisen kanssa tehdä tahtojen taistelua. Olkoon se opettajien tehtävä. Huoltajien tehtävä on kannustaa ja tukea lasta näinä kummallisina aikoina.

10) Muista pyhittää vapaa-aikasi!

Tämä on tärkein ohje kaikista. Etäkoulussa koulun ja vapaa-ajan raja helposti hämärtyy. Illat ja viikonloput kannattaa varata mukavalle yhdessäololle ja kaikkien perheenjäsenten lempipuuhille silloinkin, kun tehtäviä tuntuu jäävän rästiin ja etäkoulu meinaa heittäytyä mahdottomaksi. Vain siten voivat kaikki osapuolet selvitä etäkoulusta järjissään.

Onnea etäopetusjaksoihin!