Meidän Avainopettajien toiminnan ja arvojen keskiössä on oppimisen ilo. Vaikka se saattaa kuulostaa mainostekstin sanahelinältä, on se meille enemmän. Oppimisen ilon lisääminen ja ylläpito ovat työmme keskeisiä tavoitteita.

Mutta mitä kummaa se oppimisen ilo on? Ja miten sitä voi taikoa lisää? Tätä on helpompi lähestyä, kun pilkomme osiin sen, mistä oppimisen ilo koostuu. Hyväksi malliksi tähän sopii Mihály Csíkszentmihályin Flow-teoria. Csíkszentmihályin mukaan flow-tilassa, kun asiat sujuvat kuin itsestään ja työn imu vie mennessään, ihminen kokee syvää iloa tekemisestään. 

Tällöin oppimisen ilo koostuu seuraavista kokemuksista:
👉 Tehtävä on mahdollista suorittaa loppuun.
👉 Tehtävään keskittyminen on mahdollista.
👉 Tekemisellä on selkeät tavoitteet.
👉 Tehtävästä saa välitöntä palautetta.
👉 Tekemiseen liittyy syvä keskittymisen tila.
👉 Hetkeen liittyy kokemus siitä, että homma on hallinnassa.
👉 Huoli katoaa.
👉 Ajantaju häviää.

Flow-tilassa, kun asiat sujuvat kuin itsestään ja työn imu vie mennessään, ihminen kokee syvää iloa tekemisestään.

Avainopettajien tunneilla pystymme luomaan tekemiselle selkeät tavoitteet, rajaamaan tekemistä selkeiksi kokonaisuuksiksi, antamaan välitöntä kannustavaa palautetta ja tukemaan oppilaiden keskittymistä käsillä olevaan tekemiseen. Yksilöllisillä suunnitelmilla jokaiselle oppilaalle löytyy häntä parhaiten palveleva tapa rajata tehtäviä ja harjoiteltavia asioita. Tuttu Avainopettaja löytää myös parhaat keinot oppilaan keskittymisen tukemiseen ja palkitsevan palautteen antamiseen.

Edellisten kautta rakennetaan kokemus onnistumisesta, osaamisesta ja huolten hälvenemisestä. Oppilaan ei tarvitse jännittää onko hän tarpeeksi taitava tai ahkera. Avainopettajien tunnit ovat usein rentoa yhdessäoloa, vaikka oltaisiinkin vaikeiden asioiden äärellä. Rentoutuneena jaksaa pinnistellä enemmän ja oppimista tapahtuu kuin huomaamatta.