Avainopettajien työssä huoltajien kanssa keskustellessa päädytään usein pohtimaan miten saada lapsi tai nuori innostumaan lukemisesta ja lukemisen harjoittelusta. Ja miksipä näitä ideoita hautomaan, joten päätimme jakaa ne tässä teille kaikille.

Ekapeli Alku

Ekapeli on Jyväskylän yliopiston ja Niilo Mäki instituutin pitkään lukutaidon kehittymiseen liittyvään suomalaistutkimukseen perustuva peli. Pelin avulla voi harjoitella lukemista aina äänteiden tunnistamisesta virketason lukemiseen ja edelleen sujuvan lukemisen harjoitteluun. Aiemmin pelistä oli useita tietokoneelle ladattavia versioita, joista valittiin lapsen taitotasoa vastaava peli. Nykyisin Ekapeli Alku toimii älylaitteilla ja pelin sisällä voi kullekin lapselle määritellä hänen taitojaan vastaavan aloitustason.

Jo pitkään on kannettu huolta siitä, että pelit ja internetin kuvasisältö syövät intoa lukemiselta. Ekapeli vastaa tähän huoleen omalta osaltaan tuomalla lukuharjoittelun lasten luo pelin muodossa.

Graphogame

Graphogame on Ekapelin serkku. Ekapelin tapaan se opettaa lapsia lukemaan, mutta englannin kielellä. Aiemmin Graphogame oli maksullinen peli, jota vietiin muihin maihin. Vuoden 2020 lopulla peli muuttui maksuttomaksi ja on näin yhä useamman pienen pelaajan ulottuvissa.

Peliä ei ole alunperin suunniteltu englannin opiskeluun suomenkielisille lapsille, mutta Ekapelin tapaan se lähtee liikkeelle lukemisen äänneyksiköistä. Näistä edetään kohti sanojen lukemista. Suomenkielisille lapsille Graphogame sopii hyvin englannin äännerakenteisiin tutustumiseen ja aikuisen ohjauksessa toki myös sanaston kartuttamiseen.

Pieni Helmet-lukuhaaste 2021

Lukemiseen voi innostua paitsi pelien myös kirjojen kautta. Pääkaupunkiseudun kirjastoilla on jo useamman vuoden ollut meneillään vuosittainen lukuhaaste vaihtuvilla aiheilla. Helmet-lukuhaasteesta on olemassa iso ja pieni versio, joista erityisesti Pieni Helmet-lukuhaaste sopii lapsille ja nuorille. Mutta mikään ei estä koko perhettä suorittamasta lukuhaastetta yhdessä!